جهت ارتباط با مجموعه ی تجاری تروند سینا تجهیز

  • دفتر مرکزی: اصفهان – خیابان طیب – ساختمان اداری متین طبقه اول
  • تلفن : ۰۳۱۳۲۳۶۳۶۱۵
  • فکس : ۰۳۱۳۲۳۳۵۱۶۹
  • کد پستی :۸۱۳۶۷-۳۳۴۶
  • ایمیل : info@tstlab.com