شرکت تروند سینا تجهیز

شعار

نتایج قابل اعتماد و سریع برای زندگی سالم

چشم‌انداز

ما تلاش می‌کنیم بهترین محصولات و خدمات را برای همه در دسترس قرار‌دهیم تا از رفاه جوامعی که به‌آنها خدمت می‌کنیم اطمینان حاصل‌کنیم. 

بیانیه ماموریت

ما بر این باوریم که بیش از هر چیز در برابر آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، متخصصین بیوشیمی، بیماران و سایر کسانی که از محصولات و خدمات ما استفاده می‌کنند مسئول هستیم. ما با تمام توان می‌کوشیم شرکت 

تروند سینا را در صحنه رقابت موفق کنیم. ما همچنین به آموزش، ارتقاء و ایجاد انگیزه در میان کارکنان‌مان متعهدیم تا بدینوسیله بتوانیم بهترین خدمات را به مشتریان‌مان عرضه‌کنیم.

ارزش‌ها

– ما در تلاش هستیم تا به هر مشتری محصولات و خدمات با کیفیت بالا ارائه دهیم.

– ما با جستجوی مداوم راه‌هایی برای افزایش کیفیت محصولات و خدمات خود پیدا می‌کنیم.