مجموعه تجاری تروند سینا تجهیز

رزومه و معرفی شرکت

مجموعه ی تروند سینا تجهیز با ارائه بهترین مواد و کیت ها آزمایشگاهی گامی بلند در ارتقای سطح خدمات و دانش و فناوری در سطح کشور برداشته است و با ایجاد سطح نوین در کیفیت و ضمانت خدمات خود آماده خدمت رسانی به تمام قشرهای جامعه میباشد .